Bedrijfshulpverlening

Bij bedrijfshulpverlening (BHV) geven werknemers hulp bij onveilige situaties in het bedrijf. Een BHV’er weet bijvoorbeeld hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen. Of hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Zo zorgt hij ervoor dat werknemers en bezoekers geen of zo weinig mogelijk verwondingen en schade kunnen oplopen. Een BHV'er staat er niet alleen voor. Hij is meestal als eerste aanwezig doordat hij in het betreffende bedrijf aanwezig is. Als het nodig is nemen hierna de professionele hulpdiensten (brandweer, politie en ambulancediensten) het van hem over.

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening te hebben. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV’er zijn. De Arbowet schrijft niet voor hoe de werkgever de bedrijfshulpverlening moet regelen. Hij moet in ieder geval rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er zijn.

Bedrijfshulpverleners dienen goed opgeleid te zijn en over een adequate uitrusting te beschikken. VSI levert een breed programma van producten om uw bedrijfshulpverleners goed uit te rusten.