Posters en boeken


Communicatie is in Lean verbetertrajecten erg belangrijk. Vaak focust men alleen op alle middelen die nodig zijn, de zogenaamde "tools". Maar alleen met deze lean-tools worden de verbetertrajecten meestal geen succes. Ondersteuning en duidelijke informatie zijn noodzakelijk om veranderingen in een organisatie teweeg te brengen. Het draait immers ook om het realiseren van een cultuuromslag of mentaliteitsverandering. Deze veranderingen zijn uiteraard niet alleen op lean trajecten van toepassing, maar ook op gedrag-en veiligheidsprogramma's binnen een onderneming. VSI beschikt daarom over posters met standaard programma's zoals bijvoorbeeld 5S.