Home Building Game

Het Home Building Game is geschikt voor bedrijven en organisaties die op een projectmatige manier werken. Volgens specificaties van een klant krijgen de deelnemers opdrachten om woningen te bouwen met behulp van Fischertechnik componenten. De opdrachten variëren sterk in omvang en complexiteit. Daardoor ontstaat onregelmatigheid in het orderintake proces, waarmee de deelnemers toch een vloeiende organisatie moeten realiseren. 

Lean en continu verbeteren lopen als een rode draad door het spel.

Omdat iedereen een praktische relatie heeft met woningen, is dit spel geschikt voor zeer uiteenlopende doelgroepen.

Al onze spelprogramma's worden op maat geleverd. Dat betekent dat wij vooraf een gesprek hebben met de opdrachtgever; vervolgens wordt gezamenlijk een programma samengesteld, waarbij wij zorgen voor een professioneel en enthousiasmerend spelverloop. De opdrachtgever zelf verzorgt in de regel tussen de spelronden door presentaties of discussies rond actuele onderwerpen.

Het spel spelen zonder presentaties tussendoor is zeker ook mogelijk. Het spel krijgt dan meer het karakter van een brainstormsessie of een teambuilding event.

Afhankelijk van de doelstelling van het programma zal dit tenminste een dagdeel en maximaal 2 dagen in beslag nemen. De meest voorkomende variant is een programma van circa 6 uur.