Andon


In de Lean-filosofie wordt gebruik gemaakt van het begrip "Andon". Andon komt uit het Japans en betekent lamp. Wat is nu het berip Andon. Een Andon is een visueel signaal om een status van een proces weer te geven. Als er bijvoorbeeld een afwijking is wordt het weergegeven door de Andon. Andons zijn vooral bekend in de vorm van een stoplicht, maar kunnen ook anders uitgevoerd zijn. De Andon kan bijvoorbeeld ook uitgevoerd zijn als een enkele lamp of met een geluidssignaal. Hoe werkt de Andon? Als er geen problemen zijn en de productielijn loopt goed, dan staat het licht van de Andon op groen. Wanneer er een probleem dreigt en de lijn loopt langzamer dan normaal, dan is de lamp oranje. Is er een verstoring en de lijn staat stil, dan staat de lamp op rood. De verstoring c.q. het defect dient zo snel mogelijk te worden verholpen, zodat de productie weer kan worden hervat. VSI werkt samen met de marktleider op het gebied van Andonprodukten en heeft daarom een uitgebreid assortiment Andonartikelen in hun programma.