Veiligheid

Veiligheid, gezondheid en welzijn zijn de belangrijkste pijlers binnen het bedrijf, zieke medewerkers zijn immers niet in staat om hun arbeid naar behoren uit te voeren.

Verder is er ook een wettelijk kader genaamd de ARBO-wet. Op grond van de ARBO-wet is een bedrijf verplicht om de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn beleidsmatig op te pakken. De ARBO-wet heeft als doel om ongevallen en lichamelijk- en geestelijke schade op het werk te voorkomen.

Door middel van analyses zorgt u ervoor dat u de bedrijfsrisico’s opspoort waardoor u met behulp van goede praktijkoplossingen deze probeert te voorkomen of te verminderen. Hierbij maakt men gebruik van algemene veiligheidskundige principes.

Om dit te ondersteunen biedt VSI een breed scala aan producten die de veiligheid, gezondheid en welzijn verbeteren binnen uw bedrijf.