FiFo systemen


Een belangrijk element bij Lean- productie is het werken volgens het FiFo principe. Wat is dat FiFo principe? De aanduiding FiFo is een Engelse afkorting en staat voor First in, First out. Letterlijk dus: wat er het eerst ingaat, gaat komt er weer als eerste uit. Dit principe wordt vaak gebruikt in bijvoorbeeld de levensmiddelen industrie met bederfelijke waar. De 'oudste' goederen gaan als eerste weg. Het principe kan ook bij andere soorten industrie worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan de productievolgorde van orders voor klanten. VSI beschikt over diverse systemen om deze manier van produceren te ondersteunen.