Pictogrammen

Veiligheidskleuren
Betekenis, doel en toepassing

Het voorkomen, tegengaan of onderbreken van schadeveroorzakende handelingen of situaties. Stop- en verbodstekens, brandbestrijding, brandpreventie.

 

Gevaar! Duidt op mogelijkheid of aanwezigheid van mechanisch, electrisch, gif-, explosie-, chemisch en stralingsgevaar. Aandacht vestigen op drempels, lage doorgangen en obstakels.

 

Reddingstekens, veilige doorgangen, vluchtwegen, EHBO-posten, nooduitgangen.

 

Informatie ter voorkoming van ongevallen (gebodstekens) en functionele informatie.

 
  

Onderverdeling pictogrammen
 

Verbodstekens  

 

Gebodstekens

 

Waarschuwingsborden

 

Evacuatie en redding

 

Brandbestrijding   

                                                                                                                                                                                                       

 
  

Neem contact met ons op om naar alle mogelijkheden te vragen.