Teamcorners en toebehoren


Een belangrijk element bij verbetertrajecten is de communicatie. Is deze niet goed dan mislukken dit soort trajecten vaak. Een heel bekend hulpmiddel bij zo'n lean traject is de teamcorner. VSI beschikt over een grote variatie aan teamborden, whiteborden, teamcorners, statafels en allerlei hulpmiddelen voor verdere visualisatie van uw proces of prestatie-indicatoren (KPI).