Anti Slip

Veel ongevallen in bedrijven gebeuren doordat mensen uitglijden of van een gladde trap, helling of machine vallen. Door het treffen van adequate maatregelen, zowel fysiek als organisatorisch, kan men veel van deze ongevallen voorkomen.

VSI heeft daarom een uitgebreid programma aan anti-slip oplossingen.