5S werkplekorganisatiehulpmiddelen

De basisbouwsteen bij Lean-implementatie is onder andere 5S werkplekorganisatie.

Dit werkplekorganisatie systeem bestaat uit de volgende 5 stappen:
1e S Sorteren
2e S Structureren
3e S Schoonmaken en onderhouden
4e S Standaardiseren
5e S Standhouden

Bij iedere stap van het 5S werkplekorganisatiesysteem heb je hulpmiddelen nodig.
VSI beschikt over vele hulpmiddelen voor de diverse stappen in het 5S werkplekorganisatiesysteem.
Dit gaat van literatuur tot en met hele teamcorners.