Fabulous Play

Fabulous Play is geschikt voor dienstverlenende organisaties, kenniswerkers en vrije beroepen. Uitstekend geschikt voor teamwork, communicatie en het verbeteren van bedrijfsprocessen.

Dit spel is er volledig opgericht om door een teaminspanning van verschillende disciplines te komen tot een gezamenlijk resultaat. De kunst is om met gebruik van inventiviteit en creativiteit te komen tot een stabiel voortbrengingsproces. Door de aard van de opdrachten, terminologie en gebruik van kleuren zal een ludiek productieve sfeer ontstaan die aan dit spel met een serieuze ondertoon een grote fun factor geeft.

Al onze spelprogramma's worden op maat geleverd. Dat betekent dat wij vooraf een gesprek hebben met de opdrachtgever; vervolgens wordt gezamenlijk een programma samengesteld, waarbij wij zorgen voor een professioneel en enthousiasmerend spelverloop. De opdrachtgever zelf verzorgt in de regel tussen de spelronden door presentaties of discussies rond actuele onderwerpen.

Het spel spelen zonder presentaties tussendoor is zeker ook mogelijk. Het spel krijgt dan meer het karakter van een brainstormsessie of een teambuilding event.

Afhankelijk van de doelstelling van het programma zal dit tenminste een dagdeel en maximaal 2 dagen in beslag nemen. De meest voorkomende variant is een programma van circa 6 uur.