Brown Paper Game

Het Brown Paper Game is geschikt voor dienstverlenende en vrije beroepen. Teamwork en communicatie zijn hier erg belangrijk. Tevens wordt een bedrijfsproces met zijn sterke en zwakke punten in beeld gebracht en verbeterd.

Het karakter van dit spel wijkt af van de andere door Bedaux ontwikkelde serious games. Dat komt omdat de ruggengraat van het programma bestaat uit het analyseren van een reëel bedrijfsproces van de opdrachtgever. Dat gebeurt met behulp van een daarvoor ontwikkelde visuele methode, de Brown Paper methode. Doordat verbeteringsmogelijkheden direct zichtbaar worden, wordt het samen werken aan verbeteringen kracht gestimuleerd. Tussen de analyses worden spelelementen uitgevoerd waarmee praktische vaardigheden op een speelse manier worden ontwikkeld en teambuilding op een vrolijke, positieve en professionele manier gestimuleerd. Indien de omstandigheden dat mogelijk maken, wordt dit spel gedeeltelijk in de buitenlucht gespeeld.

Al onze spelprogramma's worden op maat geleverd. Dat betekent dat wij vooraf een gesprek hebben met de opdrachtgever; vervolgens wordt gezamenlijk een programma samengesteld, waarbij wij zorgen voor een professioneel en enthousiasmerend spelverloop. De opdrachtgever zelf verzorgt in de regel tussen de spelronden door presentaties of discussies rond actuele onderwerpen.

Het spel spelen zonder presentaties tussendoor is zeker ook mogelijk. Het spel krijgt dan meer het karakter van een brainstormsessie of een teambuilding event.

Afhankelijk van de doelstelling van het programma zal dit tenminste een dagdeel en maximaal 2 dagen in beslag nemen. De meest voorkomende variant is een programma van circa 6 uur.